Zeven tips: hoe kom jij dit studiejaar door?Het nieuwe studiejaar is in volle gang. De eerstejaars zijn super enthousiast. Andere studenten zijn wat langer op de weg en misschien teleurgesteld. Studeren blijkt namelijk niet zo gemakkelijk te zijn. Ik ben opgelucht dat ik mijn studententijd heb afgerond. De onderstaande tips zijn niet alleen handig voor studenten, maar ook als je bijvoorbeeld een ander project moet afronden.


(1) Afleiding

Wanneer mijn omgeving niet is opgeruimd, kan ik moeilijk leren. Rommel en/ of geluidsoverlast zorgen voor onnodige afleiding. Ik creëer daarom eerst een ontspannen sfeer. Door een gebalanceerde omgeving ben ik voor een langere tijd geconcentreerd. Ik geloof dat het ook goed is om ontspanningsmomenten in te plannen tijdens het studeren. Voorbeeld: beloon je zelf na een uur studeren.

(2) Leerstijl

Er zijn vier soorten leerstijlen, namelijk een (a) ongerichte leerstijl, (b) reproductieve leerstijl, (c) betekenisgerichte leerstijl en (d) toepassingsgerichte leerstijl (Van Delft, De Jong & Oosterbaan, 2002, p. 24). Vroeger had ik een combinatie leerstijl van a en b. Ik kon geen onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken en leerde ook alles uit het hoofd. Later ging ik richting leerstijl c en d. Ik richtte mij meer op de hoofdlijnen en legde verbanden. Ik vroeg mezelf steeds af: “wat kunnen we met deze kennis doen?” Wat is jouw leerstijl? Welke leerstijl is nodig voor jouw studie en de komende tentamens? Moet je meer feitenkennis hebben? Moet je toepassen wat je hebt geleerd?

(3) Tijd

“Time management is (…) niet alleen een kwestie van het plannen van je tijd, maar vooral een vaardigheid om te organiseren, om prioriteiten te stellen, om keuzes te maken.” (Van Delft e.a., 2002, p. 126). Vroeger moest ik ‘verplicht’ naar een time management cursus. De agenda in mijn hoofd stond altijd propvol met afspraken en dat zorgde ervoor dat ik chaotisch overkwam. Tijdens mijn studentenleven heb ik veel baat gehad aan deze cursus. Nu houd ik mijn agenda redelijk tot goed bij. Ik plan eveneens mijn rustmomenten in. Als je voltijds studeert, is de studie ook een topprioriteit. Plan jouw studiedagen in. ‘Skip’ desnoods activiteiten, zodat je meer tijd hebt voor de studie.

(4) Hulp

Stel jouw vragen aan je docent. Hoe dom die vragen ook mogen klinken, stel die vragen alsnog. Ik moest dit ook leren. Jij wilt je tentamen halen? Bedenk daarnaast dat de docent daar werkt om jou te begeleiden. Door vragen te stellen, weet je trouwens wat je kunt verwachten op het tentamen.

(5) Actief

Zorg daarom dat je goed bent uitgerust, voordat je gaat studeren. Anders val je geheid in slaap (I know). Wanneer je de studieboeken leest, lees dan actief door continue kritische vragen te stellen. Waarom is dit zo en is dit überhaupt wel zo? Hoe hebben ze dat onderzocht? Wat heeft dit met dat te maken? Wat kan ik met deze informatie? (Van Delft e.a., 2002, p. 38)

(6) Netheid en bondgenoten

Houd je aantekeningen goed bij in een leesbaar handschrift. Type ze desnoods uit. Houd de bronnenlijst eveneens bij, zodat je de bron meteen terug kan vinden. Netheid voorkomt bovendien irritaties bij samenwerking. Je kunt gauw aantekeningen delen en elkaar gerichte vragen stellen. Samenwerking zorgt er ook voor dat de een de ander motiveert.

(7) Praat

De beste Bondgenoot tijdens jouw studie is God. Praat over je studie met God over de dingen waar je tegen aanloopt. Doet je docent moeilijk? Is de stof te ingewikkeld? Heb je geen studievrienden? Ben je bang dat je te dom bent? Vraag God om wijsheid, kracht, inzicht en kennis. Ook tijdens je studie zal Hij Zijn grootheid laten zien. Hij heeft het bij mij gedaan! ♥ 

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)