Zit je net als ik in de ‘transitiefase’? (#dtv)Een ‘transitiefase’ is een fase waarbij je weet dat je niet bent waar je moet zijn. Maar het is ook een fase waar je (in jouw gedachten) weet dat je niet meer bent waar je (lang) was gebleven. Het is een tussenfase. Eigenlijk ben je vooruit gegaan, maar in de praktijk lijkt het er niet op. Je hebt meer kennis: je bent bijvoorbeeld bewuster van jouw sterke én zwakke kanten. Het lijkt misschien op een fase waarbij je je nutteloos kan voelen en niet weet waar je aan toe bent. Ik weet er alles van.

Een hoopvolle toekomst?

Ik zit in een fase waarbij ik me uitstrek naar de volgende stap in mijn leven. Het is heel verwarrend, want het liefst schrijf ik de blauwdruk van mijn eigen leven en voer ik het zelf uit. Ergens weet ik dat dat ook niet het meest verstandige is. Wie (alleen) op zijn eigen inzichten vertrouwt, redt het niet. Wie zich laat leiden door angst heeft geen goede focus. De ‘transitiefase’ zou bij de volgende gedachten een grote glimlach op mijn gezicht moeten doen verschijnen: “Gelukkig ben ik voorbij fase één en mag ik verder; halleluja!” Maar tegenwoordig is het moeilijk om in een hoopvolle toekomst te geloven wanneer de krantenberichten niet het optimisme in mij naar boven brengen.

Een optelsom

Hoe bewaar je de vrede in je hart en gedachten wanneer je onzeker bent, je twijfelt over de toekomst en wordt aangevallen door angst? Vrede is voor mij een optelsom van geloof, hoop en liefde. Deze ‘transitiefase’ is voor mij (wederom) een fase waarin mijn geloof wordt getest. Ik weet dat God bestaat, maar is er ook hoopvolle toekomst voor mij? Ik mag hoop hebben. Ik moet hoop hebben. Ik wil, mag en moet vertrouwen op de liefde van God voor mij. 

25 Goed is de HERE voor wie Hem verwachten,voor de ziel die Hem zoekt; 26 goed is het, in stilheid te wachten op het heil des HEREN” (Klaagliederen 3:25-26/ NBG-vertaling 1951)

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)