Zoektocht naar een nieuwe B.A.A.N – Deel I


Het is donderdag. Daar zit ik dan. Het sollicitatiegesprek… Ik hoor dat 70 mensen hebben gesolliciteerd. Ik ben één van de vijf mensen die op gesprek mag komen. Wow, wat leuk. Mijn brief en mijn Curriculum Vitae hebben toch indruk gemaakt. Wat gaat mijn zoektocht naar een baan toch hard!Ik ben best enthousiast, want de baan spreekt mij echt aan. Eigenlijk was ik vanaf het begin blij. Ik zag  en las de vacature en werd blij, ik werd gebeld door de organisatie en ik werd nog gelukkiger. Tijdens het gesprek heb ik het gevoel dat het wel klikte, maar ik heb ook ‘ik-weet-het-niet’ gevoel.

Daadkrachtig

Het is maandag. Ik word gebeld door de directeur. “Ik zal meteen met de deur in huis vallen, jij bent het niet geworden. (…) Mag ik je wat feedback geven?” “Maar natuurlijk”, zeg ik rap terug. Tja, zijn feedback is gratis en het zal vast leerzaam zijn. Bovendien wil ik tot op het laatste moment vriendelijk, doch zakelijk overkomen. Hij begint met een lijst van positieve punten. Ik ben wijs, slim en analyseer goed. Gelukkig, ik ben toch bijzonder. Shoot, hoe dan ook, ik ben het niet geworden! De directeur komt ter zake: “uit het gesprek konden we er niet uithalen dat jij daadkrachtig genoeg bent.” “WAT!?!?! Je kunt alles van me zeggen, maar niet dat ik niet daadkrachtig ben.” Dat heb ik niet gezegd, maar ik dacht het wel even. Ik vroeg hoe ik dat moest aantonen en we kwamen tot de conclusie dat ik meer moest vertellen wat ik allemaal had gedaan. Tip: Haal tijdens het gesprek voortdurend voorbeelden aan waaruit blijkt dat jij de perfecte kandidaat bent, ook al wordt er niet naar gevraagd. Laat de ‘bescheidenheid’ varen.

Bekende woorden

Ik ben het niet geworden. Zucht. Ik had me nog zo goed voorbereid – wat kost dat veel tijd – en toch! Dat wordt verder zoeken en solliciteren. Ik merk dat mijn enthousiasme wat is getemperd. Mijn schoonmoeder zei van de week (weer) iets moois: “maar je mag hoop hebben, en vrede ervaren”. Die woorden klinken mij bekend. Af en toe vergeet ik die woorden zelf toe te passen. Ik mag geloven dat het goed komt. Op naar de volgende sollicitatie. ♦

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)