De Z van Zika en ZwangerschapIedereen die zo nu en dan het nieuws van de afgelopen tijd heeft gevolgd, heeft er vast over gehoord: het Zika virus. Een virus dat ervoor zou kunnen zorgen dat zwangeren hun ongeboren kind met een hersenafwijking (microcefalie) wordt geboren. Een artikel met de kop 'Is Zika wel de echte boosdoener?' in het NRC (08-02-2016) beschrijft hoe vaag de statistieken rondom dit fenomeen zijn.

Wat ik van dit virus (weer) heb geleerd, is dat elke groep of organisatie een eigen agenda heeft. Wetenschappers, farmaceutische bedrijven, overheidsinstellingen, politieke partijen en organisaties die hun idealen of doelen boven alles stellen. Zo hebben enkele groepen deze virus gebruikt om te proberen de politiek over te halen om abortus te legaliseren (in Brazilië). Het is bijzonder dat wanneer er onduidelijk heerst over een ziekte groeperingen deze heftige stap abortus (het beëindigen van nieuw leven) graag willen doorvoeren. Het is blijkbaar een tijd waarbij mensen daar toch gevoeliger zijn. 

Iedereen wil een kindje met tien vingers, tien tenen en dat hij of zij voor de rest natuurlijk gezond is. In eerste instantie zit niemand op een 'gehandicapt' kind te wachten. Ook ik heb mij (persoonlijk) zorgen gemaakt! Maar ik heb eveneens verdriet wanneer ik er aan denk dat er wellicht genoeg vrouwen in het 'Zika gebied' abortus hebben ondergaan uit angst (wat je überhaupt van abortus mag of kunt vinden, laat ik nu even buiten beschouwing). Hoeveel? Geen idee. Het is een ongefundeerd vermoeden.

Wat ik wel weet, is dat er vrees en paniek heerst. Het enige wat je kunt doen als je zegt vrede (innerlijke rust) te willen ervaren, is te bidden. Zo hopeloos kan de situatie lijken dat je zelf niets kunt doen. Bidden. In tijden van rust, maar ook van rumoer. Voor iedereen die zwanger is, in een Zika gebied is (geweest) en zich nog ongerust voelt hierover, hier een gebed. En ik weet waar ik het over heb.

Heer, laat de paniek in deze wereld
niet mijn binnenste voeden.
Ik wil niet naïef zijn,
maar ik wil me ook niet laten leiden door angst.
Ik bid om Uw bescherming,
voor mezelf en voor het ongeboren kind in mij.
Help mij daarop te vertrouwen.
Help mij U te vertrouwen in elke fase
van deze zwangerschap."

Amen.

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)