Naar toiletKen je dat gevoel? Je moet nodig naar toilet. Zo nodig. Het is urgent. Je houdt desnoods je adem in zodat je het niet in je onderbroek doet. Rennen. Eenmaal op toilet ben je opgelucht. Je hebt het gered. Je deponeert je afvalstoffen en je ademt languit.

Een kort moment misschien. Maar zo voelt vrijheid. Gered zijn. Verlossing. Je bent van je lasten af. Misschien ben je niet vermoeid, maar wel belast. Het is toch bijzonder dat Jezus je last wil hebben. Je afvalstoffen. Vies he. Hij neemt de laagste positie in, terwijl Hij de hoogste positie in het universum heeft. Onbegrijpelijk. Hij doet het om ons te redden. Een Koning als putjesschepper, omdat Hij ons lief heeft.

In your unfailing love you will lead
    the people you have redeemed.
In your strength you will guide them
    to your holy dwelling. Exodus 15:13 (NIV) 

“Come to me, 
all you who are weary and burdened,
and I will give you rest. (...)"
Matthew 11:28 (NIV)

 

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)