Welk type persoon ben jij? A, B, C of D

Je huis-tuin-en-keukenquiz

Wat voor persoon ben jij? Doe mee aan deze quiz om dat te weten. Welk type spreekt jou het meest aan (en denk ook na waarom)? Geloof mij maar, deze quiz is zo simpel. Er zijn namelijk slechts vier stellingen. De stelling die het meest correspondeert met hoe je over God denkt, geeft weer of je type A, B, C of D bent. Lekker generaliserend, misschien ziet er wel een kern van waarheid in. Dat is dan weer aan jou om te ontdekken. Succes.

Stelling één tot en met vier hier

Stelling 1. Ik heb gehoord dat God liefde is. Dat spreekt mij eigenlijk wel aan. Toch doe ik er verder niets mee. Tja, er zijn daar verschillende redenen voor. Het is niet zo dat ik totaal niet geloof in iets groters. Ik ben echt geen atheïst.

Stelling 2. Ik vind God geweldig! Echt. Maar ik voel me niet meer thuis in christelijke of gelovige kringen. Dat is achteraf gezien niets voor mij. Ik geloof op mijn manier.

Stelling 3. God bestaat volgens mij niet. Of Hij leeft niet meer. Ik leef in ieder geval in de ellende. De wereld is voor mij namelijk een en al ellende. Met die realiteit heb ik te maken.

Stelling 4. Ik leer God elke dag beter kennen. Ik kan wel spreken van een persoonlijke relatie. Ik ben niet altijd de beste partner, maar Hij laat mij niet los. En ik Hem ook niet. Dat weet ik zeker.

* Stelling 1 hoort bij A, stelling 2 bij B, stelling 3 bij C en stelling 4 bij D.

Uitleg type A tot en met D

Type A. Je hoort iets over God of Jezus, over wie Hij is, wat Hij doet of gaat doen. Je vindt het interessant. Je bent geboeid. Slechts voor even. Voordat je het doorhebt, ben je het weer vergeten. Misschien moet je de tijd nemen om Hem echt te leren kennen. Neem de stap om te geloven. www.IkzoekGod.nl

Type B. Je bent een persoon die momenten ervaart vol passie, emotie en onbevangenheid wanneer je iets over God hoort. Je voelt je dan dolgelukkig. Je bent zwevend op de top van de berg beland. Je kunt de hele wereld aan. Tot het moment dat er iets gebeurde. Of dat die nare omstandigheid net iets te lang duurde. Je raakte in een dip. Geef niet op en ga de diepte in. Ook in een dal hoef je niet alleen te zijn.

Type C. Je bent zo verwikkeld geraakt in eigen problemen. De wereld is hard en donker. Je hebt gelijk. Hoewel je de boodschap ontvangt dat God er ook voor jou wil zijn, geloof je het niet. Waarom? Je blijft liever hangen in je zwartgalligheid. Die situatie is je namelijk bekend. Of is er een andere reden? Probeer iets nieuws. Proef dat het goed is. Test het uit. www.alpha-cursus.nl. Lees Markus 2:17

Type D: Je bent enthousiast over God en dat blijft zo. Natuurlijk maak je verschillende seizoenen in het leven mee. Maar jij bent geworteld. En je draagt vrucht. Misschien heb je meer fruit aan je (boom) hangen dan anderen. Misschien juist minder. Dat maakt niet uit. Als je je maar laat onderhouden door God. Blijf volhouden. Lees Markus 4:13-20, Mattheus 7:20, 12:33

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)