Leven om te geven


Een nogal saaie titel voor zo’n prikkelend boek. Toch kun je stellen dat deze ene titel een goede samenvatting is voor dit creatief leeswerk. Als ik een voorstel had mogen doen, had ik ‘Geld, Gedrag en God’ als suggestie gegeven. 3G. Benaiah houdt ons een spiegel voor (hij vergeet daarbij niet om zelf in die spiegel te kijken). Hoe gaan wij, christenen om met ons geld? Bijbelse principes legt hij uit en plaats ze ook in het anno nu. Hoewel dit geen studieboek is, merk je als lezer dat er zeker gedegen theologisch onderzoek hiervoor aan te pas is geweest. Daarnaast gebruikt hij zijn persoonlijke ervaringen om aan te geven hoe God in zijn leven werkt. Zeer interessant. Wat interessanter is, is wat het boek met jou doet.

Besparen of bewuster?
Door de economische crisis hebben we met z’n allen (ik in ieder geval) moeten nadenken over de waarde van geld. Door de crisis denk je misschien eerder aan besparen dan aan geven. Dit boek gaat over bewuster leven, bewuster omgaan met onze financiële middelen. Boeken over financiële planning zoals Hypotheekvrij! van Gerard Hormann ben ik gaan lezen. Dit boek, Leven om te geven hoort voor mij ook in dat rijtje. Voor christenen geldt namelijk het rentmeesterschap zoals God het heeft bedoeld (los van onze eigen gecreëerde dogma’s die Benaiah eveneens aankaart in dit boek). Bewuster leven is dan ook geven.

Benaiah heeft een prettige schrijfstijl. Hij is recht door zee, gebruikt (lichte) ironie, schrijft illustratief en houdt van woordspelingen. Ik houd daarvan. Het boek is ‘denominatie loos’ en zodoende geschikt voor elke christen (of voor iedereen die geïnteresseerd is in rentmeesterschap in de breedste zin van het woord). Dit komt door zijn nuchtere houding in combinatie met zijn ervaringen met het bovennatuurlijke. God geeft meer dan dat we in eerste instantie verwachten. Het komt van boven, natuurlijk!

Geven, leven, geven
Het boek leest als een trein. Eigenlijk moet je het boek na elk hoofdstuk te hebben gelezen even wegleggen om na te denken wat het met jou doet. De gedachte die nu bij mij leeft is ‘hoe meer je hebt, des te meer je kunt geven’. Je kunt sowieso altijd (én strategisch) geven. Al zijn het maar vier kwartjes. Geven om te leven.

'Leven om te geven; Rentmeesterschap zoals Jezus het ons voorleefde' bestellen? Klik hier.

Lees ook andere recensies: Uitdaging.nl en Bol.com

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)