Genoeg uitdagingen, ook tijdens het stilstaanIk heb wel vaker geblogd over een tussenfase of transitiefase. Volgens mij gaat het leven sneller 'voorbij' naarmate je ouder wordt. Je hopt van de ene fase naar de andere. Voor mij is het ook alsof ik vaker in de tussenfase beland, mentaal gezien. In het eerste jaar moederschap heb ik mezelf, mijn kind maar ook manlief zien transformeren. Ontwikkeling. We zijn niet meer die mensen van 9 of 12 maanden geleden. Maar als ik naar de uiterlijkheden kijk, lijkt het steeds statischer te worden. Burgerlijk. Standaard.

Aan de ene kant wil je gewoon de normale dingen: huisje, boompje, beestje. Steeds makkelijker, steeds comfortabeler. En aan de andere kant ben je op zoek naar het bovennatuurlijke in je leven. Bijvoorbeeld dat God een briefje naar beneden doet dwarrelen waarbij het precies duidelijk is welke stap je nu moet ondernemen. Je bidt, kijkt naar boven, maar geen hoorbare stem. Stilte.

Alleen perfect
Bang. Angstig om de volgende stap te zetten, want misschien doe ik niet wat God wil dat ik doe. Kiezen tussen die twee goede opties maakt het nog niet God Zijn perfecte wil. Als je niet oppast, wordt je bijna apathisch. Terwijl je je nog goed kan herinneren dat je vol passie door kon gaan. Als een paard zonder een bit. Je had nog een wereld te redden, ben je dat soms vergeten? Maar de puf en energie om de hele aardbol te bereiken, is weggeëbd. Ik moest toch iedereen bereiken?

Ik had bijvoorbeeld heuse plannen voor #newsofpeace, mijn online blog over een christelijk leven. Het ging goed, mijn bedrijfsmatige aanpak werkte en toen verloor ik mijn passie voor dit medium. Wat moest ik nou? Doe ik het nog wel goed? Moet ik dit niet doen? Moet ik dat wel doen? Ik ging van 100 procent naar 0 procent. Niet dat dat erg is. Sometimes not knowing what to do is killing. En soms is stilstaan voor de buitenwereld een interne ontwikkeling. Maar net als #newsofpeace heb ik talloze voorbeelden in mijn verdere privé leven. Je weet even niet wat je moet doen of welke kant je op moet gaan. Je wordt er bijna radeloos van.

Verkeerd gaan…
En op dit soort momenten ben ik eigenlijk best geïntrigeerd door de Bijbel. Het Boek van het leven spreekt tot mij en zegt: “Ik ben er ook nog. Ik ben ook jouw bron. Ben je angstig? Ik heb nooit van je gevraagd om bang te zijn. Geniet van mijn liefde. Leef. Je kunt niet verkeerd gaan als je Mij vastpakt. Als je dreigt te vallen dan houd Ik je goed vast. Ben je radeloos? Hoeft helemaal niet. Wat Ik belangrijk vind, heb Ik echt op dat briefje van 66 boeken geschreven. Je hebt genoeg te doen hoor; genoeg uitdagingen. Al die andere dingen die Ik niet specifiek benoem mag je onderzoeken. Succes. Ik geef je echt wel raad. Niet bang zijn. Ik sta achter je. Onthoud wel wat Ik echt van je vraag. Praktiseer dat. De omgeving (werk, kerk, thuis, school, vereniging etc.) maakt Mij in eerste instantie niets uit. Aan de slag lieverd. Stap voor stap."

Acties:
  • Laat je liefde echt zijn;
  • Houd je vast aan al het goede;
  • Acht een ander hoger dan jezelf;
  • Blijf bidden;
  • Blijf positief en opgewekt;
  • Deel uit;
  • Wees gastvrij;
  • Zegen, en vloek niet;
  • Leef met anderen mee...

Enkele uitdagingen uit Romeinen 12.
Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)