Over N.O.P.

N.O.P. staat voor NEWS OF PEACE, een blog waarbij geloof, hoop, en liefde samen vrede vormen. Ik schrijf over mijn (christelijk) leven, interview zo nu en dan anderen, blog ook over (bijvoorbeeld) een christelijk boek, cd of film of schrijf een reportage over een workshop of een concert. Als ik iets voor je kan betekenen (een recensie schrijven of iets dergelijks) dan hoor ik het graag. Neem contact met me op via het contactformulier op de startpagina (homepage).

Ga voor gratis beeldmateriaal naar Ziep Free Stock Photo.


Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)