Verliefd, verloofd en nu opeens getrouwd

Dit boek is een bundel van verschillende blogs over het prille huwelijk. De kracht van dit boek is dat de schrijfster, die inderdaad pasgetrouwd is, de lezer een blik gunt in haar leven als kersverse echtgenote. Omdat het een bundel van blogs is, leest het prettig. Elke blog staat op zichzelf, maar de samenbindende factor is de liefde, een essentieel ingrediënt voor elk huwelijk. De schrijfster stopt haar geloof in God niet onder stoelen of banken. Toch is dit boek ook prettig leesbaar voor mensen die niet geloven. Situaties die worden beschreven, kunnen op elk (pas) getrouwd stel van toepassing zijn, ongeacht geloof of culturele achtergrond. NEWS OF PEACE (2013)

Verliefd, verloofd en nu opeens getrouwd

Een bundel van artikelen over het prille huwelijk

Auteur: Naomi van der Wel-Rustenberg
ISBN: 978-90-78111-00-9
EAN: 9789078111009
Bestel: stuur Naomi Rustenberg een bericht
Publicatie: najaar 2013

Prijs 9,95 euro incl. verzendingAanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)